ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Най-старото висше медицинско училище в България на 8 ноември 2017 година отбеляза своята 100-годишнина. Документален филм за началото, историята, настоящето и бъдещето на медицинското образование.

Дейности на Развойна техническа база

Създава и изработва нови технически устройства и апарати за нуждите на учебната и научно-експериментална дейности на студенти и специализанти и поддържа техническите средства за осъществяване на тези дейности в МУ-София;

Участва с технически средства и специалисти при създаването и използването в учебните зали на мултимедийни продукти за обучение на студенти и специализанти в МУ -София

Осигурява метрологично ползването на измервателна апаратура в МУ-София и осъществява връзки и координация с Държавната агенция за метрологичен и технически надзори Български институт за стандартизацияи други.

Устройството, дейността и организацията на работата в развойно-техническата база се уреждат с правилник, който се утвърждава от ректора на МУ -София.

Може да осъществява доставката на интернет в МУ-София, да изгражда, да поддържаи да отговаря за компютърната мрежа като цяло, да поддържа хардуерно и софтуерно компютърната техника самостоятелно или съвместно с други изпълнители

Животът е твърде кратък, за да се изучи професията. — Хипократ

Последни публикации

No posts were found.

Контакти